Grøne Bråden Skole

                                                                           Mestring og Trivsel for alle!

Test av nødvarsel på mobil.

Onsdag 14. juni 12:00 testes Nødvarsel på mobil og varslingsanleggene over hele Norge. Klikk her er for mer informasjon.

Praktiske opplysninger ved Grøne Bråden skole

PRAKTISKE OPPLYSNINGER nettside

Skoleskyss

Ny rutine for søking om gratis skoleskyss ved farlig skolevei eller midlertidig skade/sykdom

Søknad om gratis skoleskyss er nå flyttet til foresattportalen i Visma. Denne kan nås via lenke i Visma-appen, eller ved å gå inn på foresatt.visma.no/eigersund

 

Elever som har rett på skoleskyss pga lang avstand (2 km på 1. trinn og 4 km på 2-10. trinn) får dette automatisk som før, og trenger ikke søke. Det samme gjelder elever som bor i områder der det er vedtatt farlig skolevei, som f.eks. strekningen fra Leidland ut mot Myklebust, der det ikke er gang- og sykkelsti.


Skolelyst

Bestilling av skolemelk kan dere gjøre via denne nettsiden: https://www.skolelyst.no/