Grøne Bråden Skole

                                                                           Mestring og Trivsel for alle!

Skolens satsingsområder

Våre satsingsområder er:

Lesing.

God klasseledelse.

Inkluderende praksis.

Informasjon om 17.mai


Kontaktinformasjon

Tlf. adm: 474 57 015

Tlf. SFO:  489 99 048  

Tlf. FA: 474 63 827

Praktiske opplysninger ved Grøne Bråden skole

PRAKTISKE OPPLYSNINGER nettside

Skolelyst

Bestilling av skolemelk kan dere gjøre via denne nettsiden: https://www.skolelyst.no/


Skolefrukt

Bestilling av skolefrukt kan dere gjøre via denne nettsiden:

https://skolefrukt.no/ 

OFG_Ranselpost_Skolefrukt_v8.pdf