Renhold og Drift

Vaktmester

Mads Hugo Skåra

Telemontør

Tlf: 51464529

Mobil: 90883906

Renholdere

Ewa Artur Bulart

Renholder

Tlf: 51464532

Mobil: 40595633

Anne Guri Taksdal

Renholder

Tlf: 51464532

Mobil: 97658843

Serya Safr

Renholder


Iang Tin MH Thang

Renholder