Om skolen

Grøne Bråden skole

Grøne Bråden Skole åpnet 5. Juni 1979. I dag har skolen 245 Elever og 64 ansatte. Skolen er stadig i vekst og utvikling.

Forsterket avdeling

Ved Grøne Bråden skole har Eigersund kommune en egen avdeling for elever med særskilte behov. Disse tilbys spesialundervisning, men er også med i undervisning i noen klasser.


SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO)

SFO er et omsorgs- og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen for barn fra 1. til 4. trinn. Innhold og virksomhet skal preges av barns behov for lek, kultur-aktiviteter og sosial læring. Innholdet i ordningen er for øvrig i samsvar med Opplæringsloven.
Saker i media om Grøne Bråden Skole: