Administrasjonen

Rektor: Siri Myklebust

Siri Tengs Myklebust

Rektor

Tlf: 47457015

Mobil: 986 10 510

E-Post: sirmyk@eigskole.no

Inspektør: Margrethe Klippen

Margrethe Klippen

Undervisningsinspektør

Tlf: 474 57 015

Mobil: 940 14 710

E-Post: markli1@eigskole.no

Miriam Tunheim

Undervisningsinspektør

SFO-leder

Tlf: 450 13 021

E-Post: mirtun@eigskole.no

Hilde Mong

Førstesekretær

Tlf: 

Mobil: 476 47 067

E-Post:  hilmon@eigskole.no 

Grethe Albrethsen Hjort

Teamleder SFO

Fagarbeider

Tlf: 

Mobil: 930 66 498

E-Post: gregjo@eigskole.no

Leder FA: Marianne Omdal

Marianne Nesvåg Omdal

Leder FA

Mobil: 489 59 160

E-post: maromd1@eigskole.no