Grøne Bråden Skole

                                                                           Mestring og Trivsel for alle!

Skolens satsingsområder

Våre satsingsområder er:

Lesing.

God klasseledelse.

Inkluderende praksis.

Dokument uten navn (2).pdf

Tv-aksjonen 2023

I forbindelse med innsamling til årets tv-aksjon, arrangerer skolen åpen dag onsdag 18.oktober fra klokken 16.30-18.30

Praktiske opplysninger ved Grøne Bråden skole

PRAKTISKE OPPLYSNINGER nettside
230623_Aktivere skolekort, plakat til skolene, 23.06.23..pdf

Skoleskyss

Ny rutine for søking om gratis skoleskyss ved farlig skolevei eller midlertidig skade/sykdom

Søknad om gratis skoleskyss er nå flyttet til foresattportalen i Visma. Denne kan nås via lenke i Visma-appen, eller ved å gå inn på foresatt.visma.no/eigersund

 

Elever som har rett på skoleskyss pga lang avstand (2 km på 1. trinn og 4 km på 2-10. trinn) får dette automatisk som før, og trenger ikke søke. Det samme gjelder elever som bor i områder der det er vedtatt farlig skolevei, som f.eks. strekningen fra Leidland ut mot Myklebust, der det ikke er gang- og sykkelsti.

Husk at skolekortet må aktiveres ved skolestart. Dette gjøres på bussen. Plakat.pdf

Skolelyst

Bestilling av skolemelk kan dere gjøre via denne nettsiden: https://www.skolelyst.no/


Skolefrukt

Bestilling av skolefrukt kan dere gjøre via denne nettsiden:

https://skolefrukt.no/ 

OFG_Ranselpost_Skolefrukt_v8.pdf