Elevrådet

Nettside Årshjul elevråd Grøne Bråden skole

Årshjul elevrådet

Elevrådet Grøne Bråden skole

Elevrådet skoleåret 2023- 2024

Elevrådsleder: Emma E. Pettersen

Nestleder: Joshua T.Z.Hmung