Elevrådet 2022/23

ELEVRÅDET


Elevrådet består av representanter fra 4. til 7. trinn - en elev fra hver klasse. Disse velger selv leder, nestleder og sekretær.


En pedagog er kontaktlærer for elevrådet.


I retningslinjene for elevrådet heter det blant annet:


“Elevene skal fremme de fellesinteressene medlemmene har som elever i skolen, og føre videre arbeidet til klasse rådene for å skape et godt skolemiljø”


Elevrådets leder og nestleder møter i samarbeidsutvalget når utvalget behandler saker elevrådet har fremmet. Ellers kan de møte når samarbeidsutvalget ber dem om det.


Kontaktlærer for elevrådet: Joan-Pau Friestad

Leder: Alvin Eie Fagereng

Nestleder: Sebastian Hadland

Sekretær: Oliver Canaggio-Tengsareid


4A Elena Tonstad

vara: Ingrid Hestnes


4B Arne Eie Fagereng

vara: Stine Holand5A Oliver Wigdal

vara:Live Undal Fosse


5B Oliver Canaggio-Tengsareid

vara: Vilja Andrea Mjølhus6A Sebastian Hadland

Vara: Ine Tengesdal


6B Emma Eie Pettersen

Vara: Lotte Holand7A Henrik Mortensen Hovland

Vara: Victoria Vold


7B Alvin Eie Fagereng

Vara: Ole Tunheim