Meld fravær

Visma

Hvis barnet ditt er sykt kan du melde fravær i appen "Min skole Foresatt" eller ved å trykke på knappen under. Dersom man melder fravær i visma, kan det kun gjøres for opptil 2 dager. Dersom det er lengre, må man benytte seg av skjemaet som er linket under. Rektor kan da gi fravær opptil 2 uker.


Søknad om permisjon fra pliktig undervisning.


Du søker nå om fri fra pliktig undervisning via min skole appen. Når du skal søke fri for lengre enn 2 dager, klikker du inn i appen og velger foresattportal, du velger deretter søknad om permisjon.