Meld fravær

Visma

Hvis barnet ditt er sykt kan du melde fravær i appen "Min skole Foresatt" eller ved å trykke på knappen under. 


Søknad om permisjon fra pliktig undervisning.


Du søker om fri fra pliktig undervisning via min skole appen. 

Dersom dere ønsker å søke om fri fra undervisning må dere sende en melding til kontaklærer, ikke bare legge inn fravær i appen. Kontaktlærer kan godkjenne fri inntil to dager. Hvis en skal søke om fri i mer en to dager, så må man sende søknaden til rektor. Det gjøres som beskrevet under.

Når du skal søke fri for lengre enn 2 dager, klikker du inn i appen og velger foresattportal, du velger deretter søknad om permisjon.