Skoleskyss

Skoleskyss

Ny rutine for søking om gratis skoleskyss ved farlig skolevei eller midlertidig skade/sykdom

Søknad om gratis skoleskyss er nå flyttet til foresattportalen i Visma. Denne kan nås via lenke i Visma-appen, eller ved å gå inn på foresatt.visma.no/eigersund

 

Elever som har rett på skoleskyss pga lang avstand (2 km på 1. trinn og 4 km på 2-10. trinn) får dette automatisk som før, og trenger ikke søke. Det samme gjelder elever som bor i områder der det er vedtatt farlig skolevei, som f.eks. strekningen fra Leidland ut mot Myklebust, der det ikke er gang- og sykkelsti.


230623_Aktivere skolekort, plakat til skolene, 23.06.23..pdf